KALKULATOR GAZÓW

Ciśnienie gazu w butli ściśle zależy od temperatury, w jakiej butla jest napełniana. W przypadku gazów technicznych butle napełniane są do ciśnienia mierzonego w temperaturze 15°C.

Rzeczywiste ciśnienie gazu w butli (bar):200
Rzeczywista temperatura gazu w butli (oC):15+
Ciśnienie napełnienia butli (bar):150200300

Powyższe zależności dotyczą jedynie gazów sprężonych. Warto wiedzieć, że dla gazów w stanie ciekłym ciśnienie w butli nie wpływa istotnie na stopień napełnienia butli.Ponadto wynik tych obliczeń w warunkach nielaboratoryjnych można traktować wyłącznie jako wynik przybliżony – orientacyjny.