Napełnialnia

Gazów technicznych

i spożywczych

Napełnialnia

Gazów propan

i propan butan

Zbiorniki

kriogeniczne

Zawory

zintegrowane

 
 

Jakość


Naszą politykę jakości budujemy w oparciu o cztery podstawowe obszary naszego działania: produkcję, transport, sprzedaż i obsługę serwisową. W każdej z tych dziedzin robimy wszystko, aby nasi klienci otrzymywali to, czego oczekują i mieli więcej czasu na myślenie o rzeczach dla nich najważniejszych.

Jakość w produkcji

Prowadzimy rygorystyczną kontrolę dostaw w nowocześnie wyposażonym laboratorium.

Używamy wysokiej jakości zbiorników ciśnieniowych wyposażonych w osprzęt zapewniający jakość produktów (zawory resztkowe, zintegrowane). Zbiorniki podlegają ścisłej kontroli i regularnym badaniom. Ich wprowadzenie do obrotu również podlega ściśle przestrzeganym procedurom.

W procesie produkcji prowadzimy regularne losowe kontrole jakości wybranych serii produktów. Na życzenie klient może otrzymać świadectwo badania jakości dla dowolnej dostawy.

Proces produkcji wspomagamy oprogramowaniem CAM/SCADA. Komputerowo kontrolowane korekty temperaturowe pozwalają nam zachować optymalne parametry gazów sprężonych również w okresie zimowym.

Możliwe jest włączenie odbiorcy w pełny system śledzenia dostaw i surowców, zgodny z wymaganiami dla firm farmaceutycznych, który jest u nas wdrożony. Nie jest on stosowany powszechnie aby nie utrudniać współpracy z mniejszymi odbiorcami, którzy takiego systemu nie wymagają.

Stale monitorujemy i rejestrujemy parametry procesu produkcyjnego, aby na podstawie zebranych danych prowadzić własne prace rozwojowe i stale ulepszać go dla Was.

Jakość w transporcie

Posiadamy własną flotę transportową, dzięki której jesteśmy w stanie dostarczać nasze produkty na terenie całego kraju.

Pojazdy są wyposażone w system monitoringu, dzięki któremu możemy ściśle kontrolować proces dostawy i reagować na losowe zdarzenia i nieprzewidziane okoliczności.

Pojazdy są regularnie serwisowane.

Nasi kierowcy podlegają regularnym szkoleniom i stale doskonalą swoją wiedzę, w tym z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych.

Rygorystycznie stosujemy się do wszystkich przepisów. Dbamy o staranne zabezpieczenia ładunków. Stan techniczny pojazdów jest kontrolowany przed każdym wyjazdem.

Przewożone zbiorniki ciśnieniowe i cysterny podlegają regularnym przeglądom wewnętrznym oraz zgodnie z odnośnymi przepisami dotyczącymi dozoru technicznego / transportowego dozoru technicznego.

Centrum logistyczne w Częstochowie sprawuje nadzór nad harmonogramem i planowanymi dostawami do Państwa. Dzięki jego staraniom wszystko jest, tam, gdzie ma być i dokładnie wtedy, kiedy ma być.

Jakość w sprzedaży

Naszym podstawowym celem w procesie sprzedaży jest budowanie trwałych i rzeczywistych relacji z naszymi klientami w oparciu o wdrożony, certyfikowany i stale rozwijany system jakości ISO 9000:2015 i ISO 22000.

Zespół kompetentnych handlowców i doradców technicznych służy Państwu bezpośrednią radą i pomocą. Lubią to, co robią, znają się na rzeczy i chętnie odpowiedzą na Państwa pytania. Uczymy się wszyscy, stale, ponieważ w świecie współczesnych technologii wiedza starzeje się bardzo szybko.

Sieć dobrze zaopatrzonych agencji pozwala nam szybciej reagować na Państwa zmienne potrzeby. Dzięki nim telefon od ręki załatwia większość spraw, a Państwo macie poczucie, że wasz sprawdzony partner zawsze jest w pobliżu.

Staramy się, w naszej ocenie dość skutecznie, aby reklamacji nie było, a jeżeli się zdarzą, dbamy aby były szybko i rzetelnie rozpatrzone oraz aby z każdego zdarzenia zostały wyciągnięte właściwe wnioski na przyszłość.

Jakość w serwisie

Współpracujemy z najlepszymi w branży dostawcami rozwiązań technologicznych takimi jak np. Cryostar, Taylor- Wharton, GCE, Rotarex, Inox India, Chart-Ferox i in. Używamy wyłącznie atestowanych materiałów i elementów armatury od sprawdzonych i renomowanych dostawców.

Śledzimy najnowsze trendy i rozwiązania na rynku, wdrażamy je w miarę potrzeb i możliwości, stale doskonaląc wiedzę naszego personelu serwisowego.

Prowadzimy stały monitoring i rejestrację warunków pracy urządzeń infrastruktury technicznej, szybko reagując na wszelkie nieprawidłowości.

Poza przeglądami wynikającymi bezpośrednio z przepisów o dozorze technicznym prowadzimy również systemową kontrolę wszystkich urządzeń znajdujących się pod naszą opieką zgodnie z ustalonymi harmonogramami kontroli okresowych. Naszym celem jest unikanie awarii a nie błyskawiczne usuwanie jej skutków.

Bezpieczeństwo zarówno naszych pracowników podczas wykonywania zadań jak również państwa – jako użytkowników naszych instalacji stawiamy oczywiście zawsze i bezwzględnie na pierwszym miejscu nie zostawiając miejsca na nawet niewielki kompromis.

Center-Gaz informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij